” Autumn Trans-syberia 90 days ” ความฝันติดปีก ความสุขติดไฟ นั่งรถไฟจากปักกิ่งถึงสก็อตแลนด์กว่า 90 วัน !!

by สองเท้า – เกาโลก : www.facebook.com/scratchdaworld เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผมรู้จักกับเส้นทางรถไฟสายหนึ่งจากรายการโรมมิ่งของพี่เรย์…