[How to] การขอวีซ่าเชงเก้น (Shengen) ไม่ได้ยากอย่างที่คิด … แล้วยุโรปจะไม่ได้เป็นแค่ฝัน

ยุโรป … จุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคน หลายๆ คนยังไม่ได้ลอง ก็มองว่ายากซะแล้ว ในการจะเข้าประเทศเหล่านี้ ซึ่งนอกจากเรื่องปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งค่าครองชีพแสนแพงหรือเรื่องเวลา  และอีกเรื่องก็เนื่องจากจะต้องทำการขอวีซ่า…