Site Loader

” Autumn Trans-syberia 90 days ” ความฝันติดปีก ความสุขติดไฟ นั่งรถไฟจากปักกิ่งถึงสก็อตแลนด์กว่า 90 วัน !!

by สองเท้า – เกาโลก : www.facebook.com/scratchdaworld เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผมรู้จักกับเส้นทางรถไฟสายหนึ่งจากรายการโรมมิ่งของพี่เรย์…

การขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย update ล่าสุด 2015

By สองเท้า – เกาโลก : https://www.facebook.com/scratchdaworld  ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ ผมได้ไปยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียมาครับ…