เที่ยวต่างประเทศ

รวมรีวิวและสถานที่เที่ยวรอบโลก

45 วัน ผ่าน 17 ประเทศบนเส้นทางสายไหม จากไทยไปสุดสายที่อิตาลี ระยะทางกว่า 2 หมื่นโล Ep.1/2

03 ตุลาคม 2019   37แชร์ :

45 วัน ผ่าน 17 ประเทศบนเส้นทางสายไหม จากไทยไปสุดสายที่อิตาลี ระยะทางกว่า 2 หมื่นโล Ep.1/2

 

Fanpage : https://www.facebook.com/scratchdaworld/

Instagram : https://www.instagram.com/scratch.da.world/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Post

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed By Golly-design